Газар хөдлөлтийн үед хариу арга хэмжээг хэрхэн авах талаар дадал хэвшлийг бий болгож байна
Хөхөө Жавзмаа
2017-09-07 13:00:00

Улаанбаатар хот нь газар хөдлөлтийн хувьд харьцангуй бага идэвхжилийн бүсэд багтдаг гэсэн ойлголт саяханыг хүртэл байсан. Тэгвэл урьдчилсан судалгаагаар хүчтэй газар хөдлөлт үүсэх магадлал бүхий голомж идэвхжиж байгаа гэсэн гэсэн дүгнэлтийг судлаачид гаргажээ. Газар хөдлөлтийн үед хариу арга хэмжээг хэрхэн авахад гол анхаарлаа хандуулж Монголын Улаан загалмай нийгэмлэг, Онцгой байдлын ерөнхий газар хамтарсан шат дараатай сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

 

Таалах
Хайрлах
Инээх
Бахархах
Уйтгарлах
Уурлах
Хариу бичих